VCCI Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động thực vật hoang dã (TRAFFIC) tổ chức Hội thảo "Nâng cao kỹ năng lãnh đạo Hiệp hội và trách nhiệm xã hội" tổ chức ngày 23-24/11/2018 tại Bình Định

Email In PDF.

VCCI Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Bảo vệ Động thực vật hoang dã (TRAFFIC) tổ chức Hội thảo "Nâng cao kỹ năng lãnh đạo Hiệp hội và trách nhiệm xã hội" tổ chức ngày 23-24/11/2018 tại Bình Định

Joomlart